ARBEIDENE MINE

Jeg arbeider serielt innenfor et tema, gjerne med referanser til naturen og universet. Noen av visjonene oppleves som dystre og fjerne, andre er mer personlige og er introverte i sitt uttrykk. I galleriet finner du et utvalg av malerier i akryl, tegninger og tekstilarbeider


ET FELTARBEID

Jeg sier gjerne at bildene mine er et feltarbeid i fantasiens verden – og det er nokså presist slik bildene blir til.

Nye bilder kommer til utfra tidligere verk – en slags avskalling mot en kjerne – som så bygges opp lagvis i en kontinuerlig prosess mellom tanke og hånd. Motivene er helt klart inspirert av natur, men er ikke avbildinger, de er mer av introverte tankespeil. Jeg går ut i naturen for å finne meg selv, jeg henter inspirasjon til bildene fra egne minnebilder, musikk, litteratur, skissebøker – og sten.


Bildene forteller heller ikke en entydig historie, du som seer kan gi dem en egen mening gjennom en åpen, nysgjerrig tilnærming. Om bildene får ressonans i din verden, har jeg oppnådd noe vesentlig – hva de i utgangspunktet har vært, er da underordnet.


HIMMELSTORM

Himmelstorm-bildenes amorfe former i fabulerende flater har et tilsynelatende lyst og nesten muntert uttrykk – slik en rosa kveldshimmel kan være vakker grunnet atmosfærisk forurensning – men også en apoka­lyptisk, mørk og uforståelig åpenbaring av det onde i vår verden, som et bilde på vår største frykt – en tid hvor døden og globalt kaos rår. Billedrommene er ikke entydige – det er referanser til både det store himmelhavet, andre solsystemer og galakser. 


MALERI–TRESNITT–TEKSTIL

Meteor-serien har et distinkt grafisk uttrykk – de nokså forenklede strekene er min måte å tolke form på – så da jeg fikk en mulighet til å arbeide med tresnitt, gjorde jeg det. Derfra var veien kort til fribroderi med disse som mønster. 


Broderi er etter min mening undervurdert som kunstnerisk uttrykksform, sting fungerer omtrent som penselstrøk, arbeidet vokser fram mellom hendene. Det er tradisjonelt kvinnearbeid med bakgrunn i håndverk og tradisjon. Jeg opplever at jeg syr og tankene flyr – tiden står omtrent stille. Som om min levde hverdag nå legger seg oppå lagene av erfaring kvinnene før meg har sydd fast.


Det er spennende at baksidene av arbeidene får sitt eget visuelle uttrykk! Mine vranger får lov å bli litt villniss. Jeg fester tråder, men lar det få rote seg til, og baksiden får sitt eget liv – de samme stingene, men en annen verden. Kanskje vi skal se litt mer på vrangsidene i livet?


HVA ØNSKER JEG Å FORMIDLE?

Vi lever i en tid med mye visuell støy; med inntrykk og menings­ytringer hele døgnet. Mediekarusellen snurrer raskere og raskere, og vi som mennesker blir litt fjerne og avstumpet i møtet med mengdene usortert visuell og verbal informasjon som distraksjonsindustrien formidler. Hjernene våre blir teppebombet, vi klarer ikke alltid å skille det uvesentlige fra de viktige tingene. Og nå i 2020 har vi fått en pandemi på nakken.


Kanskje er det viktig å stoppe opp og tenke litt på de store spørsmålene, at vi mennesker er på denne jorda et 

øyeblikk i tid – og at ting kan ta slutt raskere enn vi tror? At kunst i alle former gir et rom for det menneske­lige å være stille i – den snakker til både hjernen og hjertet – kunsten viser oss fortiden, stopper oss i nåtiden og peker inn i fremtiden.