G A L L E R I

De lange linjene i mitt kunstnerskap er tegning. Nye motiv kommer til utfra tidligere verk – som en avskalling, et destillat – som bygges lagvis i en kontinuerlig prosess mellom tanke og hånd til et nytt verk. Denne måten å bearbeide ideene på benytter jeg både i maleriene og tekstilene. Flatene bygges opp lag på lag, laseres, skrapes av og overmales. Kanskje skimtes noe gjennom lagene, som i et gammelt håndskrevet dokument. Motivene er helt klart inspirert av natur, men er ikke avbildninger – mer som introverte tankespeil – hvor materialitet, overflater og mønstre blir til fabulerende flater og former i ofte sterke farger.
«En kule, en klode – en «oide»,

et isfjell – lav på en sten —

arbeidene er personlige refleksjoner i en verden som vi gradvis mister mer av...»

 


FRA MALERI TIL TRESNITT TIL TEKSTIL

Jeg maler både i akryl og akvarell, og har også lekt med motivene som grafikk. Jeg bruker egne skisser og innsamlede materialer fra naturen som forelegg i arbeidene og kaller det et slags feltarbeid i fantasiens verden. Tegninger og grafikk ble mønster for fritt broderi, og i dag har tekstilene fått den største plassen i kunstnerskapet mitt. Det taktile og den tidkrevende arbeidsformen passer meg godt — maleriene og tekstilene «snakker» sammen. En kule, en klode – en «oide», et isfjell – lav på en sten — arbeidene er personlige refleksjoner over en verden som vi gradvis mister mer av. 


Å STREKKE DET INTUITIVE

Tekstilene er håndsydd med en, to eller tre tråders moulinégarn på en bunn, gjerne gjenbruk av tekstiler jeg har fra før. Jeg benytter 6-tråders Moulinégarn DCM25 fordi denne typen bomullsgarn har et bredt utvalg farger og er forholdsvis enkel å få tak i. Arbeidene er tidkrevende, og det er noe motstridende å påstå at jeg arbeider intuitivt. Metoden jeg starter tekstilen på styrer motivet en stund, men når arbeidet først kommer i gang tar form, farger og sting over. Da lever arbeidet sitt eget liv – det intuitive strekkes. Tekstilene er fra ca 15x15 til omtrent 50x70 cm. Jeg bruker enkle broderisting, men disse nye overflatene er sydd slik at variasjonen av tetthet, retningen og lengden på stingene skaper strukturen og møtene i flatene. Enkelte former eller flater utheves med franske knuter, kjedesting eller attersting. I noen flater er det sydd inn kontrastfarge med en enkelt tråd. Trådene henger løst fra baksiden og synes utenfor formatet. Vrangene lever sitt eget liv; den samme historien, akkurat samme sting – speilvendt fortelles en annen virkelighet – begge er like sanne.


HVA ØNSKER JEG Å FORMIDLE?

Vi lever i en tid med mye visuell støy; med inntrykk og meningsytringer hele døgnet. Mediekarusellen snurrer raskere og raskere, og vi som mennesker blir litt fjerne og avstumpet i møtet med mengdene usortert visuell og verbal informasjon som distraksjonsindustrien formidler. Hjernene våre blir teppebombet, vi klarer ikke alltid å skille det uvesentlige fra de viktige tingene. Kanskje er det viktig å stoppe opp og tenke litt på de store spørsmålene, at vi mennesker er på denne jorda et øyeblikk i tid – og at ting kan ta slutt raskere enn vi tror? At kunst i alle former gir et rom for det menneskelige å være stille i – den snakker til både hjernen og hjertet – kunsten viser oss fortiden, stopper oss i nåtiden og peker inn i fremtiden.