S T A T E M E N T

Jeg er opptatt av det taktile og berøring. Det å kjenne varmen fra et svaberg i sola, å holde en rullesten i hånden, mykheten og lukten i mosen langs en bekk.

Se et fotavtrykk løse seg opp i sanden og bli formløst for så å forsvinne. Et øyeblikk borte.


De lange linjene i mitt kunstnerskap er tegning. De siste årene har jeg veksler mellom tegning – arbeider med akvarell og fargeblyant på papir, maleri med akryl på lerret og håndsydde tekstilarbeider. Motivene mine er inspirert av natur, men ikke naturalistiske. Jeg bruker ofte å kalle det et feltarbeid i fantasiens verden. Nye motiv kommer til utfra tidligere verk – som en avskalling, et destillat – som bygges lagvis i en kontinuerlig prosess mellom tanke og hånd til et nytt verk. Denne måten å bearbeide ideene på benyttes både i maleriene og tekstilene. Flatene i maleriene bygges opp lag på lag, laseres, skrapes av og overmales. Ofte synes noe gjennom lagene, som i et gammelt håndskrevet dokument. Motivene er helt klart inspirert av natur, men er ikke avbildninger – mer som introverte tankespeil – hvor materialitet, overflater og mønstre blir til fabulerende flater og former i ofte sterke farger.


FRA MALERI TIL TRESNITT TIL TEKSTIL

Min bakgrunn som grafisk designer og illustratør preger nok mitt formspråk som kunstner. Silkemaling, broderi og materialcollasjer ble avfotografert til bruk i trykte medier. Jeg fikk en mulighet til å arbeide med tresnitt i 2016, og disse trykkene brukte jeg til mønster for å teste ut fritt broderi. I dag har tekstilene fått den største plassen i kunstnerskapet mitt. Det taktile og den tidkrevende arbeidsformen passer meg godt. Arbeidet vokser fram mellom hendene – tiden som står nesten stille. Vrangene lever sitt eget liv; den samme historien, akkurat samme sting – speilvendt fortelles en annen virkelighet – begge er like sanne.


Å STREKKE DET INTUITIVE

Tekstilene benytter samme forelegg som maleriene mine, og er et slags feltarbeid i fantasiens verden som tekstilarbeidene hører godt hjemme i. Arbeidene er håndsydd med to eller tre tråders moulinégarn på en bunntekstil. Arbeidene er tidkrevende, og det er noe motstridende med det å påstå at jeg arbeider intuitivt. Jeg har en metode for å starte et tekstilprosjekt. Rammene for motivet styrer jeg en stund, men når arbeidet først kommer i gang tar form, farger og sting over styringen. Da lever arbeidet sitt eget liv, og jeg følger med – det intuitive strekkes. Jeg benytter enkle broderisting, men disse er sydd slik at variasjonen av tetthet, retningen og lengden på stingene skaper strukturen og møtene i flatene. Enkelte former eller flater utheves med franske knuter, kjedesting eller attersting. I noen flater er det sydd inn kontrastfarge med en enkelt tråd. Trådene henger løst fra baksiden og synes utenfor formatet.


HVA ØNSKER JEG Å FORMIDLE?

Vi lever i en tid med mye visuell støy; med inntrykk og meningsytringer hele døgnet. Mediekarusellen snurrer raskere og raskere, og vi som mennesker blir litt fjerne og avstumpet i møtet med mengdene usortert visuell og verbal informasjon som distraksjonsindustrien formidler. Hjernene våre blir teppebombet, vi klarer ikke alltid å skille det uvesentlige fra de viktige tingene. Kanskje er det viktig å stoppe opp og tenke litt på de store spørsmålene, at vi mennesker er på denne jorda et øyeblikk i tid – og at ting kan ta slutt raskere enn vi tror? At kunst i alle former gir et rom for det menneskelige å være stille i – den snakker til både hjernen og hjertet – kunsten viser oss fortiden, stopper oss i nåtiden og peker inn i fremtiden.
Copyright: Anne-Kari Jansen 2021